OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA POSJETITELJA THEMELIE D.O.O.PUTEM VIDEONADZORA

Ovom obavijesti o obradi osobnih podataka obavještavamo vas o svrhama, načinu obrade i zaštiti vaših osobnih podataka koje obrađujemo putem videonadzora, kao i o vašim pravima koje imate u vezi s obradom vaših osobnih podataka.

TKO SMO MI I GDJE VRŠIMO VIDEONADZOR?

Vaše osobne podatke prikuplja i obrađuje THEMELIA d.o.o. za projektiranje, zastupanje i trgovinu, Zagreb, Palmotićeva ulica 26,
OIB: 92274371073u svojstvu voditelja obrade  (dalje: „THEMELIA“ ili „mi“). Sustavom video nadzora obuhvaćen je vanjski prostor oko sjedišta Poslodavca u Zagrebu, Palmotićeva ulica 26: ulazna vrata, prilaz lokaciji i izlozi.

KOME SE MOŽETE OBRATITI S UPITIMA ZA ZAŠTITU PODATAKA?

Sa svojim pitanjima, primjedbama, zahtjevima ili prigovorima možete nam se obratiti putem e-maila:themelia@themelia.hr, pozivom na broj 01 4922 759 ili slanjem dopisa na adresu THEMELIE, Palmotićeva ulica 26, Zagreb.

ZAŠTO OBRAĐUJEMO VAŠE OSOBNE PODATKE PUTEM VIDEONADZORA?

Obradu vaših osobnih podataka obavljamo u svrhu kontrole ulazaka i izlazaka iz prostorija i prostora THEMELIE te radi smanjenja izloženosti radnika, posjetitelja, poslovnih partnera itd. riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja.

Obradu obavljamo u svrhu učinkovite zaštite i osiguranja ljudi, imovine, osobnih podataka, prostorija THEMELIE, uređaja, instalacija i opreme u službenim prostorijama i objektima pod nadzorom i u vlasništvu THEMELIE, sprječavanja protupravnih radnji te utvrđivanja odgovornosti prema trećim osobama odnosno odgovornosti trećih osoba prema THEMELI-i.

KOJE VAŠE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO?

Prikupljamo videosnimke ispitanika, koje THEMELIA obrađuje za ostvarenje prethodno navedene svrhe. Ovi osobni podaci bit će dostupni THEMELIJI te ovlaštenim osobama koje THEMELIA odredi, primjerice vanjskim pružateljima usluge videonadzora i protuprovalne zaštite.

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Vaše osobne podatke dobivene ovom obradom čuvamo u razdoblju od mjesec dana, osim u slučaju spora ili počinjenja kaznenog djela, kada će se takvi podaci čuvati sve do pravomoćnog okončanja postupka.

KAKO ŠTITIMO VAŠE PODATKE?

Osigurali smo da se vaši osobni podaci obrađuju i koriste u skladu s važećim propisima i standardima prakse te su svi eventualni rizici s dužnom pažnjom uzeti u obzir. Provodimo odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od sigurnosnih rizika kao što su slučajni, neovlašteni, nezakoniti ili drugi neželjeni pristupi podacima te osiguravamo adekvatnu razinu zaštite koja odgovara rizicima obrade.

TKO IMA PRISTUP VAŠIM OSOBNIM PODACIMA?

Vaši podaci čuvaju se na zaštićenoj infrastrukturi servera pružatelja usluge u EU, kojoj je pristup izvana ograničen. Pristup infrastrukturi imaju samo osobe ovlaštene za njezino održavanje, dok pristup vašim osobnim podacima imaju samo ovlaštene osobe izričito zadužene za prikupljanje, obradu i korištenje određenih osobnih podataka u okviru svojih pozicija ili poslova svog radnog mjesta. S vanjskim pružateljem usluga videonadzora i protuprovalnih usluge sklopili smo ugovore kojima se osiguravaju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite vaših osobnih podataka.

KOJA SU VAŠA PRAVA I KAKO IH MOŽETE OSTVARITI?

U okviru zaštite osobnih podataka imate sljedeća prava:

1. pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo zahtijevati potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci te ako se takvi podaci obrađuju, pravo zahtijevati pristup i informacije o obradi i kopiju osobnih podataka koji se obrađuju;

2. pravo na ispravak netočnih i nadopunu nepotpunih podataka;

3. pravo na brisanje osobnih podataka, posebice ako takvi podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako su nezakonito obrađeni, ako postoji obveza brisanja radi poštivanja pravnih obveza ili ako ste danu privolu povukli;

4. pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka, posebice ako osporavate točnost prikupljenih podataka, ako su podaci nezakonito obrađeni, a vi se protivite brisanju podataka, ako prikupljeni podaci više nisu nužni za potrebe obrade te ako ste uložili prigovor protiv obrade podataka;

5. pravo na prenosivost podataka;

6. pravo uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka;

7. pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

– THEMELIA –